1397/2/19 چهارشنبه طی بازدیدی؛ بازدید مدیر کل از واحدهای ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان انجام شد مدیر کل کتابخانه های عمومی خوزستان از واحدهای مختلف ستاد بازدید و مشکلات بخش ها را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان؛  منصور کوهی رستمی مدیر کل کتابخانه های عمومی خوزستان و از واحدهای مختلف ستادی اداره کل بازدید و مشکلات واحدهای ستادی  را بررسی و راه کارهای حل آن سریعا دردستور کار قرار داد.

منصور کوهی رستمی مدیر کل کتابخانه های عمومی خوزستان با تاکید بر حل مشکلات با همکاری سایر واحد ها اظهار کرد: ستاد اداره کل بعنوان موتور محرک بخش های مختلف در شهرستان ها است و در وهله اول  باید کلیه مشکلات واحدهای ستادی حل شود.

در این بازدید،مشکلات جزیی سیستم های کامپیوتری، روشنایی و سایر موارد یادداشت و به واحد های مرتبط ارجاع شد.

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 155
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما